อบจ.ชัยภูมิเปิดสอบราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 65 อัตรา ถึง 12 ตุลาคม 2558 นี้

เปิดอ่าน 2,619 views

แชร์ข่าวนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 65 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 12 ตุลาคม 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อบจ.ชัยภูมิเปิดสอบราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 65 อัตรา ถึง 12 ตุลาคม 2558 นี้

อบจ.ชัยภูมิเปิดสอบราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 65 อัตรา ถึง 12 ตุลาคม 2558 นี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวรน 16 สาขาวิชาเอก รวม 65 อัตรา ดังนี้
1.สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 19 อัตรา
2.สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา
3.สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
4.สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
5.สาขาวิชาเอกดนตรี จำนวน 3 อัตรา
6.สาขาวิชาเอกดนตรีพื้นเมือง(อิสาน) จำนวน 2 อัตรา
7.สาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
8.สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
9.สาขาวิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
10.สาขาวิชาเอกวัดผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
11.สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา
12.สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
13.สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
14.สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
15.สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
16.สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย 15,050 บาท
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 12 ตุลาคม 2558 ที่เว็บไซต์ http://chpao.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อบจ.ชัยภูมิเปิดสอบราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 65 อัตรา ถึง 12 ตุลาคม 2558 นี้