เงินเดือนทหารอัตราใหม่ ระดับจอมพลได้สูงสุด 7.6 หมื่นบาท ขณะที่ พลทหารได้รับ 1.6 หมื่นบาท เริ่มใช้ 1 เมษายน 2558

เปิดอ่าน 2,301 views

แชร์ข่าวนี้

เงินเดือนทหาร อัตราใหม่ ระดับจอมพลได้สูงสุด 7.6 หมื่นบาท ขณะที่ พลทหารได้รับ 1.6 หมื่นบาท เริ่มใช้ 1 เมษายน 2558

เงินเดือนทหาร อัตราใหม่ ระดับจอมพลได้สูงสุด 7.6 หมื่นบาท ขณะที่ พลทหารได้รับ 1.6 หมื่นบาท เริ่มใช้ 1 เมษายน 2558     หลังจากที่ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ออกมาระบุว่า กรมบัญชีกลาง ได้เข้าไปตรวจสอบการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการทุกคนนั้น คาดว่าน่าจะเริ่มใช้ได้ในวันที่ 1 เมษายน 2558 นั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศรา ได้ตรวจสอบการปรับเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม พบว่าทางกองทัพได้ทำบัญชีการปรับเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดอัตราเงินเดือนใหม่ ดังนี้

1. ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ. 1 คือ ปรับเพิ่มระดับต่ำสุดเป็น 1,469 บาท จากของเก่า 1,360 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 6,534 บาท จากของเก่า 6,050 บาท

2. พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ. 2 คือ ปรับเพิ่มระดับต่ำสุดเป็น 5,260 บาท จากของเก่า 4,870 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 16,513 บาท จากของเก่า 15,290 บาท

3. นายทหารประทวนยศตั้งแต่สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.1 คือ ปรับเพิ่มระดับต่ำสุดเป็น 5,260 บาท เป็น 4,870 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่ม เป็น 21,082 บาท จากของเก่า 19,520 บาท

4. นายทหารประทวนยศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตรา เงินเดือน จ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ป.3 ถึง น.3 คือ ป.3 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 11,178 บาท จากของเก่า 10,350 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 29,189 บาท จากของเก่า 26,990 บาท ส่วน น.3 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 17,485 บาท จากของเก่า 16,190 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 38,038 บาท จากของเก่า 35,220 บาท

5. นายทหารสัญญาบัตรยศร้อยตรี เรือตรีเรืออากาศตรี ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.1 ถึง น.3 คือ น.1 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 6,988 บาท จากของเก่า 6,470 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 29,149 บาท จากของเก่า 26,990 บาท ส่วน น.3 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 17,485 บาท จากของเก่า 16,190 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 38,038 บาท จากของเก่า 35,220 บาท

6. นายทหารสัญญาบัตรยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.2 ถึง น.3 คือ น.2 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 14,213 บาท จากของเก่า 13,160 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่ม เป็น 31,190 บาท จากของเก่า 28,880 บาท ส่วน น.3 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 17,485 บาท จากของเก่า 16,190 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 38,038 บาท จากของเก่า 35,220 บาท

7. นายทหารสัญญาบัตรยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.3 ถึง น.4 คือ น.3 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 17,485 บาท จากของเก่า 16,190 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 38,038 บาท จากของเก่า 35,220 บาท ส่วน น.4 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 21,449 บาท จากของเก่า 19,860 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 53,816 บาท จากของเก่า 49,830 บาท

8. นายทหารสัญญาบัตรยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.4 ถึง น.5 คือ น.4 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 21,449 บาท จากของเก่า 19,860 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 53,816 บาท จากของเก่า 49,830 บาท ส่วน น.5 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 26,352 บาท จากของเก่า 24,400 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 57,326 บาท จากของเก่า 53,080 บาท

9. นายทหารสัญญาบัตรยศพลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา หรือ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.5 ถึง น.6 คือ น.5 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 26,352 บาท จากของเก่า 24,400 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 57,326 บาท จากของเก่า 53,080 บาท ส่วน น.6 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 32,378 บาท จากของเก่า 29,980 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 67,760 บาท จากของเก่า 62,080 บาท

10. นายทหารสัญญาบัตรยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.6 คือ ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 32,378 บาท จากของเก่า 29,980 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 67,760 บาท จากของเก่า 62,080 บาท

11. นายทหารสัญญาบัตรยศพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.7 คือ ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 37,897 บาท จากของเก่า 35,090 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 72,965 บาท จากของเก่า 67,560 บาท

12. นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.8 คือ ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 42,217 บาท จากของเก่า 39,090 บาท ส่วนระดับสูงสุด ปรับเพิ่มเป็น 72,965 บาท จากของเก่า 67,560 บาท

13. นายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.9 คือ ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 56,117 บาท จากของเก่า 51,960 บาท ส่วนระดับสูงสุด ปรับเพิ่มเป็น 76,604 บาท จากของเก่า 70,930 บาท

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เงินเดือนทหารอัตราใหม่ ระดับจอมพลได้สูงสุด 7.6 หมื่นบาท ขณะที่ พลทหารได้รับ 1.6 หมื่นบาท เริ่มใช้ 1 เมษายน 2558