เงินเดือนทหาร อัตราใหม่ ระดับจอมพลได้สูงสุด 7.6 หมื่นบาท ขณะที่ พลทหารได้รับ 1.6 หมื่นบาท เริ่มใช้ 1 เมษายน 2558

เปิดอ่าน 2 views

เงินเดือนทหาร อัตราใหม่ ระดับจอมพลได้สูงสุด 7.6 หมื่นบาท ขณะที่ พลทหารได้รับ 1.6 หมื่นบาท เริ่มใช้ 1 เมษายน 2558

เงินเดือนทหาร อัตราใหม่ ระดับจอมพลได้สูงสุด 7.6 หมื่นบาท ขณะที่ พลทหารได้รับ 1.6 หมื่นบาท เริ่มใช้ 1 เมษายน 2558

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เงินเดือนทหาร อัตราใหม่ ระดับจอมพลได้สูงสุด 7.6 หมื่นบาท ขณะที่ พลทหารได้รับ 1.6 หมื่นบาท เริ่มใช้ 1 เมษายน 2558