เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน รวม 32 อัตรา 17-25 พฤษภาคม 2560

เปิดอ่าน 269 views

แชร์ข่าวนี้

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน รวม 32 อัตรา  17-25 พฤษภาคม 2560 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน รวม 32 อัตรา 17-25 พฤษภาคม 2560

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน รวม 32 อัตรา 17-25 พฤษภาคม 2560


เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (Poochaosamingprai Municipality) จ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 32 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเปิดรับสมัคร

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ ฯ) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยสถาปนิก (ปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยช่างโยธา (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยช่างศิลป์ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ ฯ) จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานประจำศูนย์บริการสาธารณสุข (มีความสามารถเหมาะสมในการฎิบัติหน้าที่) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานประจำศูนย์ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (มีความสามารถเหมาะสมในการฎิบัติหน้าที่) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ ฯ) จำนวน 2 อัตรา
 • คนงาน (มีความสามารถเหมาะสมในการฎิบัติหน้าที่) จำนวน 13 อัตรา


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน รวม 32 อัตรา 17-25 พฤษภาคม 2560