เพลง คืนความสุขให้ประเทศไทย

วันที่ 16 กันยายน 2015
335 views

แชร์ข่าวนี้

เพลง คืนความสุขให้ประเทศไทย

คสช. ย่อมาจากอะไร มาดูตัวย่อ คสช. ย่อมาจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างหนัก มีการประท้วงและจัดการชุมนุมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านรัฐบาล และเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ก็ยิ่งส่อเค้าความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนนำไปสู่การที่กองทัพออกมาประกาศกฎอัยการศึก และทำการรัฐประหารประเทศ เพื่อควบคุมสถานการณ์ของบ้านเมืองให้เข้าสู่ความสงบสุข ซึ่งจากข่าวสารและประกาศต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอในขณะนี้ อีกหนึ่งชื่อย่อซึ่งถูกกล่าวถึงมากที่สุด คงจะหนีไม่พ้น คสช.

สำหรับ คสช. ย่อมาจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภาษาอังกฤษคือ National Council for Peace and Order (NCPO) เป็นคณะบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นหัวหน้า หลัง พล.อ.ประยุทธ์ พร้อม ผบ.เหล่าทัพ และ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกาศรัฐประหาร ควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ความสงบสุขโดยเร็ว โดย ผู้บัญชาการ คสช. ประกอบด้วย

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ดำรงตำแหน่ง หัวหน้า คสช.
2. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมากร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้า คสช. คนที่ 1
3. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้า คสช. คนที่ 2
4. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้า คสช. คนที่ 3
5. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้า คสช. คนที่ 4

สำหรับการรัฐประหาร และจัดตั้ง คสช. ในครั้งนี้ เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียง 2 วัน หลังกองทัพบกประกาศกฎอัยการศึก ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่สมศักดิ์ศรีข้าราชการของแผ่นดิน พร้อมกับแบ่งงานให้ข้าราชการดำเนินการ 6 กลุ่ม ดังนี้

1. ฝ่ายความมั่นคง ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงไอซีที มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้กำกับดูแล

2 .ฝ่ายเศรษฐกิจคลัง ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้กำกับดูแล

3. ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นผู้กำกับดูแล

4. ฝ่ายกฎหมายและยุติธรรม ประกอบด้วย สำนักอัยการสูงสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงยุติธรรม มี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นผู้กำกับดูแล

5. ฝ่ายกิจการพิเศษ ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักปลัดฯ มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นผู้กำกับดูแล

6. หน่วยขึ้นตรง พ​ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.), สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, สำนักงบประมาณ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกลุ่มงานรักษาความสงบ

นอกจากนี้ ยังได้มีการแบ่งกลุ่มงานรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งขึ้นตรงกับคณะ คสช. โดยมอบหมายให้แม่ทัพภาคของแต่ละภาคเป็นผู้ดูแล

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : เพลง คืนความสุขให้ประเทศไทย