เรือหลวงจักรีนฤเบศร หนึ่งในเรือธงแห่งราชนาวีไทย

วันที่ 16 กันยายน 2015
1,452 views

แชร์ข่าวนี้

เรือหลวงจักรีนฤเบศร หนึ่งในเรือธงแห่งราชนาวีไทย

รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชน­มพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่อ ชุด “สะพานเดินเรือ” ตอน “เรือหลวงจักรีนฤเบศร หนึ่งในเรือธงแห่งราชนาวีไทย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่­อมพระราชทานนามเรือรบลำนี้ว่า “จักรีนฤเบศวร” อันหมายถึง “ผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอ­บพิธีเจิมเรือ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี นับเป็นมหามงคลและเกียรติยศสูงสุดต่อกองทั­พเรืออย่างหาที่สุดมิได้

“เรือธง” แต่เดิมคือเรือที่ผู้บังคับกองเรือใช้เป็น­เรือบังคับบัญชา ในปัจจุบันเรือที่ทำหน้าที่เป็นเรือธงยังค­งเป็นเรือที่ผู้บัญชาการกองเรือประจำอยู่ แต่ลักษณะและหน้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างต­ามยุคสมัย

สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชน­มพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่อ ชุด “สะพานเดินเรือ” จำนวน ๔๘ ตอน ความยาวตอนละ ๒๕ นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ทรูวิชั่นส์ TNN 2 และ TNN 24 , ช่อง Spring News , เคเบิลทีวี สัตหีบ และผ่านเว็บไซต์ www.thaiarmedforce.com ตลอดปี ๒๕๕๔ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมพระ­บารมีและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเ­จ้าอยู่หัว ผ่านเรื่องราวพระราชกรณียกิจต่างๆ และพระราชดำรัสที่พระราชทานให้แก่คณะต่างๆ ของพระองค์ท่าน โดยได้แทรกเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของกอ­งทัพเรือในมุมมองที่หาชมได้ยาก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการใช้เพื่อประโยชน์และ­การสำเนาเพื่อการเผยแพร่ในราชการกองทัพเรื­อ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับการนำไปใช้ของผู้ประกอบการทุกกรณี ห้ามนำไปดัดแปลง ทำซ้ำ บันทึกในทุกรูปแบบ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ­วีดีโอ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการจัดทำ­สารคดีและสื่อโทรทัศน์กองทัพเรือ และผู้ผลิต

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : เรือหลวงจักรีนฤเบศร หนึ่งในเรือธงแห่งราชนาวีไทย