โรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2558 ทั้งภาคสมทบและปกติ [15 ธ.ค. 57 – 8 ก.พ. 58]

เปิดอ่าน 1,886 views

แชร์ข่าวนี้

โรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2558 ทั้งภาคสมทบและปกติ

โรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2558 ทั้งภาคสมทบและปกติ

 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันป้องกันประเทศเปิดรับสมัครเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร  ด้วยโรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระดับที่เปิด   ระดับ ปวช.  2 ภาค  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
– ภาคปกติ (นักเรียนอยู่ประจำ จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการ ) เป็นชายโสดที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์  (เกิดตั้งแต่ 1 เม.ย. 40 – 31 มี.ค.43)
– ภาคสมทบ (นักเรียนไป – กลับ จบแล้วไม่ได้บรรจุเข้ารับราชการ)  เป็นชายโสด / หญิงโสด  มีอายุไม่เกิน 22 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2536)

***  ชายโสดเกิดตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 40 – 31 มี.ค. 43 สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ทั้งสองภาค

2. การรับสมัคร  
     2.1 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2557 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
     2.2 สมัครด้วยตนเอง  ที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซอยพหลโยธิน 30 (อาลาดิน) ถนนถหลโยธิน  แขวงจันทร์เกษม  เขตจตุจักร  กทม 10900  ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3. กำหนดการ
     3.1 สอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

4. ติดต่อสอบถาม   โทร 02-930 3480 , 02-9303489 ,02-5110117,02-5110618  หรือ www.mtts.ac.th และ www.mtts-admission.com

รายละเอียดโรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2558 ทั้งภาคสมทบและปกติ     
1. ประกาศรับสมัคร
2. ระเบียบการสมัครภาคปกติ
3. กำหนดการรับสมัครภาคปกติ
4. ระเบียบการสมัครภาคสมทบ
5. กำหนดการรับสมัครภาคสมทบ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2558 ทั้งภาคสมทบและปกติ [15 ธ.ค. 57 – 8 ก.พ. 58]