โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ( หญิง/ชาย ) เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี 2557

เปิดอ่าน 515 views

แชร์ข่าวนี้

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือจะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ  จำนวน 16 คน โดยแบ่งเป็น ชาย 12  คน และหญิง  จำนวน 4 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ประเภทเครื่องดนตรี
1.1 Bb Clarinet จำนวน 2 คน (ชาย 1 หญิง 1)
1.2 Alto Saxophone จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)
1.3 Tenor Saxophone จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)
1.4 Trumpet จำนวน 2 คน (ชาย)
1.5 French Horn จำนวน 1 คน (ชาย)
1.6 Trombone จำนวน 1 คน (ชาย)
1.7 Euphonium จำนวน 1 คน (ชาย)
1.8 Tuba จำนวน 1 คน (ชาย)
1.9 Viola จำนวน 2 คน (ชาย 1 หญิง 1)
1.10 Piano จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)
1.11 Guitar จำนวน 1 คน (ชาย)
1.12 Electric Bass จำนวน 1 คน (ชาย)
1.13 Percussion จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ชาย – หญิง อายุ 15 – 18 ปี จบ วุฒิ ม.3
2.2 ที่มีความรู้ทางดนตรีด้านทฤษฎีมาแล้ว และมีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 4 (มาตรฐานสากล)

3. การรับสมัคร
     รับสมัครระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2557   สมัครเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือ www.royalthainavyschoolofmusic.com  สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ( หญิง/ชาย ) เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี 2557

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี 2557

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ( หญิง/ชาย ) เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี 2557