โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดอ่าน 2,972 views

แชร์ข่าวนี้

โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2558  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. จำนวนที่รับ   รับจากข้าราชการตำรวจ เพศชาย  จำนวน  30 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นข้าราชการตำรวจ เพศชาย รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันแรกของการสอบข้อเขียน (21 กุมภาพันธ์ 2558)
2.2 มีอายุไม่เกิน 24ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ปีชนปี)
2.3 ในรอบ 1 ปีที่แล้วมา ถึงวันเปิดรับสมัครต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าโทษภาคทัณฑ์
2.4 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2.5 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจแล้ว มารดาจะมิใช่ก็ได้
2.6 เป็นหญิงโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่ได้เสียกับชาย ถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามี
2.7 มีขนาดร่างกายสูง ไม่น้อยกว่า  160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า  77 เซนติเมตร
2.8 ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือต้องการในคดีอาญา

3. วิธีสมัครสอบ
3.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.rpca-admission.com ระหว่างวันที่ 12 – 30 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ยกเว้นวันสุดท้าย 30 มกราคม 2558 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.00 น. (สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)
3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 350.-

รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวโหลดระเบียบการโรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2558

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2558