โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย คณะนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ – 15 พ.ค. 2560

เปิดอ่าน 539 views

แชร์ข่าวนี้

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย คณะนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ – 15 พ.ค. 2560

  1. คุณสมบัติผุ้สมัคร
   – เพศชาย หญิง
   – อายุไม่เกิน 30 ปี
   – วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีทุกสาขา
   – สามาใช้โรปกรม Microsoft word / Microsoft excel ได้เป็นอย่างดี
   – หากสามารถใช้โรปแกรม SPSS ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
   – หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัยเกินกว่า 3 เรื่อง จะพิจารณาพิเศษ
   – มีทักษะในการสื่อสาร สามรถติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้
   – มีความยืดหยุ่นในกเรื่องเวลาทำงานได้
   – มีวินัย มีความตจั้งใจจริง มีความอดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  2. สถานที่ปฏิบัติงาน
   – คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 1. กำหนดการคัดเลือก
  – รับสมัครตั้งแต่วันที่ – 15 พฤษภาคม 2560
  – 16 พฤษภาคม แจ้งผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  – 23 พฤษภาคม สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
  – 24 พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
  – 1 มิถุนายน เริ่มปฏิบัติงาน
 2. เอกสารประกอบการสมัคร
  – สำเนาปริญญาบัติหรือหลักฐานทางการศึกษา
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  –  รูปถ่ายหน้าตรง 1 ใบ
  – ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  – ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
  – ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 3. รายละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย คณะนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ - 15 พ.ค. 2560

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย คณะนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ – 15 พ.ค. 2560

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย คณะนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ – 15 พ.ค. 2560