โรงเรียนเสนารักษาดินแดน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้อาวุธปืน

เปิดอ่าน 948 views

แชร์ข่าวนี้

โรงเรียนเสนารักษาดินแดน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้อาวุธปืน ชั้นต้น รุ่นที่ 121

โดยใช้เวลาการฝึกอบรม รวมจำนวน 8 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น.- 17.00 น. และฝึกอบรมภาคสนาม ณ ค่ายฝึกฯ เขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี (2 วัน 1 คืน) ผู้เข้าอบรมเสียค่าบำรุงการศึกษา ท่านละ 2,500 บาท โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องจ่ายค่ากระสุน ในหลักสูตรเอง ทั้งนี้ สามารถใช้ อาวุธปืนของทางโรงเรียนตลอดหลักสูตร ทั้งปืนสั้น (ปืนพก)ทุกชนิด รีวอลเวอร์/ออโตฯ(.22/.38 /9 มม.) และปืนยาว .22 นิ้ว

สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ โรงเรียนเสนารักษาดินแดน ภายในสนามกีฬายิงปืนรักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะเปิดการฝึกอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 (รับจำนวนจำกัด)
จบหลักสูตรโรงเรียนจะมอบใบประกาศนียบัตรในหลักสูตรให้

หลักฐานในการสมัครเรียน
สำเนาบัตรประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่… พ.ท.อำนาจ. กระโทกนอก โทร.08-1470-8034 จ.ส.อ.นิคม. สิทธิปลื้ม. โทร.08-1904-2399

โรงเรียนเสนารักษาดินแดน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้อาวุธปืน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนเสนารักษาดินแดน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้อาวุธปืน