แนะนำคุณสมบัติของนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557

เปิดอ่าน 1,691 views

แชร์ข่าวนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เห็นสมาชิกสอบถามมากันเยอะว่า มีข่าวรับสมัครนายสิบตำรวจ     ใหมและจะเปิดรับนายสิบตำรวจเมื่อไหร่  ถ้ามีกำหนดการที่แน่นอนแอดมินจะรีบเอามาบอกสมาชิกเลยทันที  วันนี้แอดมินจะมาบอกคุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ เพื่อให้สมาชิกได้สำรวจคุณสมบัติของตัวเองก่อนจะมีการเปิดรับสมัครจริง โดยจะอ้างอิงจากระเบียบการของนายสิบตำรวจ ปี 2556

1. จะต้องผ่านการเกฑณ์ทหารก่อนอันนี้สำคัญมาก
2. ผ่อนผัน หนีทหาร  ไม่รับสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
3. จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 20 ปี ( เกิด พ.ศ. 2537-2539 ) สามารถสมัครได้ไม่ว่าจะลงเรียนนักศึกษาวิชาทหารหรือไม่  โดยต้องขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (มีใบ สด.9)  และผู้ที่มีหมายเรียก  ( ใบ สด.35 )  ก็สามารถสมัครได้
4.  ถ้าเป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการ ที่ปลดประจำการตั้งแต่ 31 ต.ค. 2557
5. มีการนับอายุผู้สมัครจะนับถึงวันปิดรับสมัครแล้ว ถึงจะสมัครได้ แม้อายุจะเกินไป 1 วันก็ไม่สามารถสมัครได้    สายปราบรามจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 27 ปีบริบูรณ์   สายอำนวยการและสนับสนุนจะต้องมีอายุตั้งแต่ 28 – 35 ปีบริบูรณ์
6. สายปราบปรามจะต้องมีสถานภาพโสดตามกฎหมายเท่านั้น  ( อยู่กินด้วยกันไม่เป็นไร )
7. รับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  เช่น กศน.ม.6 หรือ เปรียญธรรม 5 ประโยค เป็นต้น  มีกฎอยู่ว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาและอนุมัติประกาศนียบัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร

8. มีส่วนสูงในแต่ละสายจะแตกต่างกัน เช่น สายปราบปราม ชาย / หญิง จะต้องไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร  สายอำนวยการและสนับสนุน ชายจะต้องไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร  ผู้หญิงจะต้องไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
9. เป็นเพศชายจะต้องมีรอบอกไม่ต่ำกว่า 77 เซนติเมตรเท่านั้น
10. สายตาจะต้องไม่บอดสี   อ่านค่าวัดสายตาแถะว 6/6 ผ่าน ถือว่าสอบผ่าน  สายปราบรามจะไม่รับคนสายตาสั้น  ส่วนสายอำนวยการและสนับสนุนสามารถใส่แว่นตา คอนแท็คเลนส์ได้ไม่มีปัญหา
11. รอยสักต่าง ๆ ทั้งในร่มผ้าหรือนอกร่มผ้า บางศุนย์ฝึกจะไม่รับเลย บางศูนย์ฝึกก็จะอนุโลมให้ อันนี้อยู่กับความเสี่ยงของเรา เพราะ กฎ ก.ตร. ได้กำหนดไว้ว่า “ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด”    สำหรับผู้ชายที่เจาะหูสามารถสมัครได้ แต่ถ้าถึงขั้นระเบิดหูเลยควรไปปรึกษาหมอก่อน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แนะนำคุณสมบัติของนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557